Πρόγραμμα σπουδών Ενσωματωμένης Μάθησης μέσω Podcasts

Το πρόγραμμα σπουδών PODSQUAD Embedded Learning through Podcasts είναι ένα μοναδικό πρόγραμμα που αναπτύχθηκε για να ενδυναμώσει τους νέους συνδυάζοντας την εξ αποστάσεως μάθηση και το podcasting σε ένα συνοπτικό πρόγραμμα σπουδών. Οι νέοι ενθαρρύνονται να εξερευνήσουν τα ενδιαφέροντα και το πάθος τους μέσω σύντομων podcasts, τα οποία θα μοιραστούν με συνομηλίκους σε διάφορες χώρες της ΕΕ και σε εθνικό επίπεδο. Το πρόγραμμα σπουδών παρέχει περιεκτικούς εκπαιδευτικούς πόρους και καθοδήγηση για κάθε στάδιο της παραγωγής podcast, επιτρέποντας στους νέους να αναπτύξουν δεξιότητες ψηφιακών μέσων, να ενισχύσουν τον αλφαβητισμό και να αποκτήσουν αριθμητικές και διαπροσωπικές δεξιότητες. Το πρόγραμμα προάγει την οργάνωση, τη διαχείριση του χρόνου και τις ερευνητικές δεξιότητες, ενώ προσφέρει συνεχή υποστήριξη πέραν της διάρκειας του έργου. Ελάτε μαζί μας για να ξεκλειδώσουμε το δυναμικό των νεαρών ενήλικων ΝΕΕΤ μέσω του podcasting και να τους δώσουμε τη δυνατότητα να έχουν ουσιαστικό αντίκτυπο.

Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency (EACEA). Neither the European Union nor EACEA can be held responsible for them.

elGreek
Scroll to Top