Κοινότητα πρακτικής

Η κοινότητα πρακτικής PODSQUAD θα εμπλέξει τους συμμετέχοντες σε μια συλλογική διαδικασία μάθησης, όπου όλοι θα μπορούν να μαθαίνουν από τις γνώσεις και τις εμπειρίες των άλλων και να συμμετέχουν σε συνεργατικό έργο. Αυτή η Κοινότητα Πρακτικής έχει μια ταυτότητα που καθορίζεται από έναν κοινό τομέα ενδιαφέροντος και συναφή θέματα: ενίσχυση της απασχολησιμότητας των νέων, αντιμετώπιση του ψηφιακού μετασχηματισμού μέσω της ανάπτυξης ψηφιακής ετοιμότητας, ανθεκτικότητας και ικανότητας και υποστήριξη των επαγγελματιών της νεολαίας ώστε να αξιοποιήσουν τις υπάρχουσες διατάξεις κατάρτισης. 

Προβολή αναρτήσεων

Published

My mental health toolkit

7 Μάιος 2024

My mental health toolkit is a youth friendly easily-accessible resource, aiming to strength and empower youth's skills and abilities. Through

Read More
Published

Great Project

7 Μάιος 2024

I attended an event about this project and was impressed with the rationale and quality. It was interesting and beneficial.

Read More
Published

Mental Health is important!

7 Μάιος 2024

I enjoyed the Mental Health resources a lot. Its important to show that being young doesn't mean you cannot be

Read More
Published

Empowering young people to succeed…

7 Μάιος 2024

I liked the fact that all resources address young people as competent, empowered, ambitious individuals who want to develop their

Read More
Published

Entertainment, education, and wellbeing

7 Μάιος 2024

I was amazed at how well podcasts work for self-directed learning, while also being entertaining and fun. Still engaging, and

Read More
Published

My Mental Health Toolkit of…

29 Απρίλιος 2024

This resource offers invaluable insights into developing critical thinking skills and promoting a balanced relationship with digital platforms. Highly recommended

Read More
Published

My Mental Health Toolkit of…

29 Απρίλιος 2024

My Mental Health Toolkit is an invaluable resource for NEETs and youth. With its engaging videos and worksheets, it offers

Read More
Published

Embedded Learning through Podcasts Curriculum…

29 Απρίλιος 2024

Exploring the podcasts is a delightful journey! Diverse range of topics reflects their creativity and insight. Each episode offers a

Read More
Published

Πρόγραμμα σπουδών Ενσωματωμένης Μάθησης μέσω Podcasts

29 Απρίλιος 2024

I'm thoroughly impressed by its innovative approach in empowering young adults. My sincere commendations to the team for their impactful

Read More
Published

Self Directed Learning

29 Απρίλιος 2024

Great strategies and resources! It expanded my knowledge and skills in supporting young adults on their educational journey!

Read More
Published

Face to Face Workshop

29 Απρίλιος 2024

Great programme, providing a valuable set of knowledge and skills!

Read More
Published

Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

29 Απρίλιος 2024

The PODSQUAD Training Programme's innovative approach to supporting NEETs through podcast-based learning is impressive. Excited to join this transformative initiative!

Read More
Published

Support Systems and Resources

29 Απρίλιος 2024

🌟 Support Systems and Resources for Empowering You! 🌟 We understand that navigating the path to employability and well-being can

Read More
Published

Welcome!

29 Απρίλιος 2024

🎉 Welcome to the PODSQUAD Community of Practice! 🎉 We are thrilled to have you join us on this journey

Read More
Published

Feedback

29 Απρίλιος 2024

maybe have the topics send to us before hand and also each breakout room didn't have padlets

Read More
Published

My Mental Health Toolkit of…

29 Απρίλιος 2024

The addition of video content enhances the learning experience, making it a comprehensive resource for learning of stress management. Great

Read More
Published

My Mental Health Toolkit of…

29 Απρίλιος 2024

Fascinating and crucial topic of sustainable living, which provides valuable insights into environmentally conscious practices and strategies for reducing carbon

Read More
Published

My Mental Health Toolkit of…

29 Απρίλιος 2024

Highly recommend this course for anyone looking to boost their motivation and productivity! The interactive video content keeps you engaged

Read More

Υποβάλετε μια δημοσίευση!

Συμπληρώστε τα απαιτούμενα πεδία.
Επιλέξτε τις εικόνες σας για μεταφόρτωση.

Επαναφορά μορφής

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

elGreek
Scroll to Top