Πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης

Το πρόγραμμα ενδοϋπηρεσιακής κατάρτισης PODSQUAD επικεντρώνεται σε καινοτόμες μαθησιακές προσεγγίσεις που μπορούν να υιοθετήσουν οι επαγγελματίες της νεολαίας όταν εργάζονται με νεαρούς ενήλικες NEET. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων των επαγγελματιών νεολαίας και των διαμεσολαβητών για την παροχή εκπαίδευσης στην παραγωγή ακουστικού υλικού και την υποστήριξη των NEETs στη χρήση φορητών συσκευών πολυμέσων για podcasting. Εκπαιδεύει επίσης τους συμμετέχοντες να εργάζονται αποτελεσματικά σε ένα μοντέλο μάθησης βασισμένο στη διερεύνηση και στην ενσωματωμένη μάθηση, να αναγνωρίζουν τα οφέλη και τους κινδύνους της διαδικτυακής μάθησης και να προστατεύονται από αρνητικούς διαδικτυακούς παράγοντες.


Το πρόγραμμα επιμόρφωσης αποτελείται από συνολικά 46 ώρες κατάρτισης, οι οποίες κατανέμονται ως εξής 

1.

Εισαγωγή

Μια 4 ώρη εισαγωγική συνεδρία που εισάγει τους συμμετέχοντες στο PODSQUAD και στην καινοτόμο παιδαγωγική προσέγγιση που βασίζεται στη διερεύνηση και την ενσωματωμένη μάθηση που ακολουθείται.

2.

Εργαστήριο δια ζώσης

21 ώρες διδασκαλίας διά ζώσης σε εργαστήριο, με επίκεντρο το πρόγραμμα σπουδών PODSQUAD Ενσωματωμένη Μάθηση μεσω Podcasts.

3.

Αυτοκατευθυνόμενη μάθηση

21 ώρες αυτοκατευθυνόμενης διαδικτυακής μάθησης, που καλύπτει παιδαγωγικά και θεωρητικά στοιχεία του προγράμματος σπουδών. Αυτή η ενότητα θα περιλαμβάνει στρατηγικές για την εμπλοκή των NEETs μέσω της εξ αποστάσεως μάθησης

Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οι απόψεις και οι γνώμες που διατυπώνονται εκφράζουν αποκλειστικά τις απόψεις των συντακτών και δεν αντιπροσωπεύουν κατ'ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Εκτελεστικού Οργανισμού Εκπαίδευσης και Πολιτισμού (EACEA). Η Ευρωπαϊκή Ένωση και ο EACEA δεν μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνοι για τις εκφραζόμενες απόψεις.

elGreek
Scroll to Top